Swaajp heeft als missie om improvisatietheater in Antwerpen en Vlaanderen in alle aspecten te bevorderen. Dit doen we onder meer door met een eigen spelerskern te repeteren en voorstellingen te spelen, alsook door het organiseren van cursussen en workshops. Deze missie nemen we serieus met integriteit en professionaliteit. Ons doel is een respectvolle, open, veilige en toegankelijke gemeenschap te zijn voor al onze spelers, bestuurders en studenten, ongeacht gender, seksuele oriëntatie, fysieke beperkingen, lichaamstypes of afkomst. Wij tolereren dus geen wangedrag.

 • Improviseer vanuit plezier, liefde, en respect naar elkaar.
 • Ga niet in competitie met elkaar, werk samen
 • Geef aandacht aan je docent of regisseur en aan wie er speelt
 • Gedraag je respectvol naar anderen toe: seksistisch, racistisch of ander uitsluitgedrag wordt niet getolereerd
 • Volg de veiligheidsregels van de locatie waar je werkt
 • Gebruik geen drugs bij het volgen of geven van lessen noch bij optredens
 • Wees op tijd voor lessen en repetities
 • Zet je mobiele toestellen op stil
 • Maak geen foto of video-opnames van andere deelnemers zonder hun expliciete toestemming
 • Respecteer elkaars fysieke en psychologische grenzen, zowel op als naast het podium
 • Hou het fysiek veilig. Creëer geen risico’s voor jezelf of anderen
 • Als in een scène iemands fysieke of emotionele grenzen overschreden (dreigen te) worden, kan de scène gestopt worden door de speler of lesgever

Bezorgdheden worden – indien mogelijk – eerst gedeeld in de groep zodat er uit geleerd kan worden. Uiteraard kan je steeds terecht bij de lesgever of onze vertrouwenspersonen met vragen, bezorgdheden of klachten.

Het breken van deze gedragscode kan een van de volgende acties (niet-limitatief) tot gevolg hebben: waarschuwingen, verontschuldigingen, proeftijd, schorsing, uitsluiting, tot zelfs het onmiddellijk wegsturen van de locatie. In het geval van de cursussen worden alle beslissingen hierover genomen door de lesgever en de vertrouwenspersonen. In het geval van het eigen gezelschap liggen beslissingen daarover bij de raad van bestuur. Als we getuige zijn van strafbare feiten worden deze altijd aangegeven bij de politie – behoudens veto van het eventuele slachtoffer.

Vertrouwenspersonen

X